KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - zwanym dalej RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest D.O.D. System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Modra 24, 71-220 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000534648, NIP 8522610799, REGON 360318140,
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. D.O.D. System zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach: 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez D.O.D. System jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu: a. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów, b. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, c. marketingu usług D.O.D. System, d. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, e. optymalizacji oferowanych usług i produktów, f. obsługi Klientów, g. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów, h. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną http://www.dodsystem.pl. 2. w celu wykonania umów zawieranych z Klientami D.O.D. System, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi D.O.D. System współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na D.O.D. System wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u D.O.D. System lub nawiązaniu współpracy z D.O.D. System na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO). 4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 1. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów D.O.D. System jako administratora danych, 2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, 3. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, 4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych, 5. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i ustalenia czy D.O.D. System posiada wolne stanowiska odpowiadające wymaganym preferencjom.
7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez D.O.D. System monitoringu wizyjnego na terenie zakładu D.O.D. System, informujemy, że D.O.D. System zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez D.O.D. System jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: D.O.D. System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Modra 24, 71-220 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.
12. Przebywając na terenie D.O.D. System zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: D.O.D. System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Modra 24, 71-220 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
15. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
16. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Przekazanie D.O.D. System Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny.

Kontakt
 
ul. Modra 24, 71-220 Szczecin
 
tel.: +48 91 852 24 25
 
biuro@dodsystem.pl
Dane firmy

D.O.D System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Modra 24, 71-220 Szczecin
NIP: 8522610799
REGON: 360318140

Godziny otwarcia

Pon - pt: 7:00 - 16:00
sobota 9:00 - 13:00

Jeżeli chcesz umówić się na późniejszą godzinę - zadzwoń lub napisz.

Mapa dojazdu